Splav Hrona na hornom úseku (Brezno – Sliač) organizujeme už od roku 1999. Sme teda najstaršou spoločnosťou poskytujúcou túto službu. Vodácke výlety po Hrone s dopravou osôb, prípadným ubytovaním a stravovaním poskytujeme rekreantom denne už od skorej jari po neskorú jeseň. Je to komplexná služba pre vodákov od materiálneho zabezpečenia (lode, pádla a príslušenstvo), cez dopravu lodí a osôb, až po bezpečné parkovanie.

Organizovaný splav Hrona ponúkame v týchto variantoch:

  • jednodenný splav Hrona
  • dvojdenný, luxusný splav Hrona
  • poobedný splav Hrona
  • putovný splav Hrona na 2 dni
  • putovný splav Hrona na 3 dni
  • školský výlet na Hrone
  • poldenný splav Hrona pre detské a mládežnícke tábory
  • firemný splav Hrona

Cena za tieto služby zahŕňa kompletnú vodácku výstroj, inštruktáž a lokálnu dopravu mikrobusom. Po dohode i služby vodáckeho sprievodcu. Na požiadanie sprostredkujeme stravu a ubytovanie (nie je v cene splavu).

Nami organizované výlety po Hrone majú už dlhoročnú tradíciu a sme jedinou spoločnosťou poskytujúcou túto službu v takom rozsahu a kvalite. Niektorí si splav zaradia do dovolenkového programu v oblasti Horehronia, iní prichádzajú k nám len na víkendový splav Hrona. Splav si treba vopred rezervovať.

www.splav-hrona.sk